01/12/2023

ARALIK 2023 MECLİS GÜNDEMİ

ARALIK 2023 MECLİS GÜNDEMİ Karesi Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20 ve 21. maddeleri gereği, 2’ nci Seçim Dönemi, 4’ üncü Toplantı Yılına ait Aralık Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 05 Aralık 2023 Salı günü saat 19:00' da Kızpınarı Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 02/11/2023 tarihli toplantıya ait tutanakların okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

GÜNDEM :

İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

1. İmar Komisyonunun "Tatlıpınar Mahallesi 148 Ada 24 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
2. İmar Komisyonunun "Kuzey-Batı Karesi Gelişme Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
3. İmar Komisyonunun "Adnan Menderes Mahallesi 11485 Ada 5 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
4. İmar Komisyonunun “Karesi Mahallesi 8641 Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Değişikliği” konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
5. İmar Komisyonunun “Karesi Merkez 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği İtirazları” konulu raporunun görüşülüp, oylanması.

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
6. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün “İşbirliği Protokolü” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Tahsis” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Karesi İlçesi Kayabey Mahallesi 12374 Ada 13 Parsel ve Bir Kısım Tescil Harici Alana Ait 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
9. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Yeniköy 128 Ada 1 Parsel Kamulaştırma” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “2. Sakarya Mahallesi 13890 Ada 1 Parsel ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
11. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Paşaalanı Mahallesi 9363 Ada 4 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.