28/11/2022

ARALIK 2022 MECLİS GÜNDEMİ

ARALIK 2022 MECLİS GÜNDEMİ Karesi Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20 ve 21. maddeleri gereği, 2’ nci Seçim Dönemi, 4’ üncü Toplantı Yılına ait Aralık Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01 Aralık 2022 Perşembe günü saat 19:00' de Belediye Hizmet Binası 7. Katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.


A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 01/11/2022 tarihli toplantı tutanaklarının okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.


GÜNDEM :

İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
1. İmar Komisyonunun "Kocaavşar Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İtirazları" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
2. İmar Komisyonunun "Naipli Mahallesi 142 Ada 1 Parsel ve 154 Ada 4 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
3. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Şamlı Şubesi Yeri Kiralama” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
4. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Devir” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.