26/11/2021

ARALIK 2021 MECLİS GÜNDEMİ

ARALIK 2021 MECLİS GÜNDEMİ Karesi Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20. ve 21. Maddeleri gereği, 2’ nci Seçim Dönemi, 3’ üncü Toplantı Yılına ait Aralık Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02 Aralık 2021 Perşembe günü saat 18:00' da Belediye Hizmet Binası 7. Katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 02.11.2021 tarihli toplantı tutanaklarının okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

GÜNDEM :

İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

1. İmar Komisyonu' nun "Kavaklı Mahallesi, 112 Ada, 22 Parsel ve 113 Ada, 20 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
2. İmar Komisyonu' nun "18-02 Uygulama Bölgesi Uygulama İmar Planı – Plan Hükümleri Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
3. İmar Komisyonu ile Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu'nun "Parka İsim Verilmesi" konulu raporlarının görüşülüp, oylanması,

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
4. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün "Ücret Tarifesi Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi,
5. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün "Ek Bütçe" konulu teklifinin görüşülmesi,
6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün “Naipli Mahallesi 130 Ada, 12 Parsel 1/1000 Ölçekli, Uygulama İmar Planı Teklifi” konulu teklifinin görüşülmesi.

PDF BAĞLANTISI : Aralık 2021 Meclis Gündemi