27/11/2020

ARALIK 2020 MECLİS GÜNDEMİ

ARALIK 2020 MECLİS GÜNDEMİ Karesi Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20. ve 21. Maddeleri gereği, 2’nci Seçim Dönemi, 2’inci Toplantı Yılına ait Aralık Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01 Aralık 2020 Salı günü saat 19:00' da Karesi AVM.' de bulunan Toplantı ve Nikah Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.


A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 02.11.2020 tarihli toplantı tutanaklarının okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

GÜNDEM :
İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
1. İmar Komisyonu' nun "Kamulaştırma" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
2. İmar Komisyonu' nun "Kırmızılar Mahallesi, 122 Ada, 212 Parsel Hisse Satışı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
3. İmar Komisyonu' nun "Toygar Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
4. İmar Komisyonu' nun "Üçpınar Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
5. İmar Komisyonu' nun "Naipli Mahallesi, 117 Ada, 1 Parsel Tahsisi" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
6. İmar Komisyonu' nun "Kuva-i Milliye Mahallesi, 12721 Ada, 1 parsel ve Kızpınar Mahallesi, 8719 Ada, 2 Parsel 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
7. İmar Komisyonu' nun "Yenimahalle Mahallesi Muhtelif Parseller Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
8. Mali Hizmetler Müdürlüğü' nün "Pazar Yeri Devir Ücret Tarifesi" konulu teklifinin görüşülmesi,
9. Mali Hizmetler Müdürlüğü' nün "Tarife Ücretleri" konulu teklifinin görüşülmesi,
10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün " Kısmi Yapı Ruhsatı" konulu teklifinin görüşülmesi.

PDF BAĞLANTISI : Aralık 2020 Meclis Gündemi