02/12/2019

ARALIK 2019 MECLİS GÜNDEMİ

Karesi Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği, 2’nci Seçim Dönemi, 1’inci Toplantı Yılına ait Aralık Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 19:00' da Belediye Hizmet Binası 7. Katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 01/11/2019 tarihli toplantı tutanaklarının okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

GÜNDEM :

İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

1. İmar Komisyonu' nun "Asansör Makine Dairesi" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
2. İmar Komisyonu' nun "Yeni Mahalle Mahallesi, 1866 Ada 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
3. İmar Komisyonu' nun "Naipli Mahallesi, 1257 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
4. İmar Komisyonu' nun "Atatürk Mahallesi 8243 Ada, 34 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
5. İmar Komisyonu' nun "Satış (Muhtelif Mahallelerde, 21 Adet Taşınmazın Satışı)" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
6. İmar Komisyonu' nun "Satış (Karabeyler Mahallesi, 1219 Parsel)" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
7. Aile Kadın ve Engelliler Komisyonu' nun "İlçemizde Yaşayan Engelli Vatandaşlarımızın Sorunları" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR

8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Kamulaştırma" konulu teklifinin görüşülmesi,
9. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Kuva-i Milliye Mahallesi, 12689 ada, 1 ve 2 parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi,
10. Yazı İşleri Müdürlüğü' nün "İstiklal Madalyası" konulu teklifinin görüşülmesi,
11. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü' nün "Boş Kadro Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi

PDF BAĞLANTISI : Aralık 2019 Meclis Gündemi