31/07/2023

AĞUSTOS 2023 MECLİS GÜNDEMİ

AĞUSTOS 2023 MECLİS GÜNDEMİ Karesi Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20 ve 21. maddeleri gereği, 2’ nci Seçim Dönemi, 5' inci Toplantı Yılına ait Ağustos Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini
görüşmek üzere 03 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 19:00' da Belediye Hizmet Binası 7. Katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.


GÜNDEM :

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 06/07/2023 tarihli toplantıya ait tutanakların okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.


İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

1. İmar Komisyonunun "Bakacak Mahallesi 158 Ada 255 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği " konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
2. İmar Komisyonunun "Üçpınar Mahallesi 233 Ada 30 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi " konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
3. İmar Komisyonunun "Karesi Merkez 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
4. İmar Komisyonunun "Kuzey-Batı Karesi Gelişme Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.


MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
5. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “5 Yıllık İmar İstimlak Programı İlave” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.