04/08/2020

AĞUSTOS 2020 MECLİS GÜNDEMİ

AĞUSTOS 2020 MECLİS GÜNDEMİ Karesi Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği, 2’nci Seçim Dönemi, 2’inci Toplantı Yılına ait Ağustos Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 05 Ağustos 2020 Çarşamba günü saat 19:00' da Karesi AVM.' de bulunan Toplantı ve Nikah Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 01.07.2020 tarihli toplantı tutanaklarının okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

GÜNDEM :
İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
1. İmar Komisyonu' nun "Regülatör Alanı Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
2. İmar Komisyonu' nun "Kuva-i Milliye Mahallesi, 12518, 12519, 12522, 12523 Adalar Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
3. İmar Komisyonu' nun "5 Yıllık İmar İstimlak Programı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
4. İmar Komisyonu' nun "Toygar Mahallesi, 10646 Ada, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
5. İmar Komisyonu' nun "Toygar Mahallesi, 10648 Ada, 6 - 7 - 8 - 9 Parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
6. İmar Komisyonu' nun "Toygar Mahallesi, 10349 Ada, 1 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
7. İmar Komisyonu' nun "Karesi Merkez 1/1000 Ölçekli RİUİP Plan Hükümleri Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
8. İmar Komisyonu' nun "Kuzey-Batı Karesi 1/1000 Ölçekli RİUİP Plan Hükümleri Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
9. İmar Komisyonu' nun "Parka Şehit İsmi Verilmesi" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
10. Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu' nun "Uyuşturucu" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
11. Tarife Komisyonu' nun "Ek Ücret Tarifesi" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
12. Strateji Geliştirme Müdürlüğü' nün "Proje Yetkisi" konulu teklifinin görüşülmesi,
13. Mali Hizmetler Müdürlüğü' nün "Ek Bütçe" konulu teklifinin görüşülmesi,
14. Mali Hizmetler Müdürlüğü' nün "Millet Bahçesi Projesi ve Karesi Vilayeti Müzesi Binası" konulu teklifinin görüşülmesi,
15. Mali Hizmetler Müdürlüğü' nün "Görevlendirme" konulu teklifinin görüşülmesi,
16. Mali Hizmetler Müdürlüğü' nün "Görevlendirme" konulu teklifinin görüşülmesi,
17. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "5 Yıllık İmar İstimlak Programı İlavesi" konulu teklifinin görüşülmesi.

PDF BAĞLANTISI : Ağustos 2020 Meclis Gündemi