06/01/2020

2020 YILI ASANSÖR PERİYODİK KONTROL ÜCRETLERİNİN İLANI

Asansör Yıllık Kontrolleri İle ilgili Duyuru - 2020 

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğine göre asansörlerin sağlık ve güvenliği tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 34. Maddesinin 1. Fıkrasında "Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere yılda en az bir defa periyodik kontrolünü yaptırır." ve aynı yönetmeliğin 23. Maddesinin 1. Fıkrasında "Periyodik kontrol ücreti, bina sorumlusundan KDV dahil olarak A tipi muayene kuruluşunca tahsil edilir." denilmektedir.

Asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla ayda en az bir defa düzenli olarak bakımını, kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacı ile gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için yıllık kontrolünü, asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere yaptırmaktan binanın sahibi veya yöneticisi sorumludur.

Asansörlerin yıllık periyodik kontrolleri 01.01.2020 - 31.12.2023 tarihleri arasında Belediyemiz ile protokol imzalamış olan, Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve akredite edilmiş A tipi Muayene kuruluşu TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BALIKESİR İL TEMSİLCİLİĞİ tarafından ilgili mevzuat hükümlerine göre asansör başına aşağıdaki tabloda belirtilen bedelle yapılacaktır. Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 10. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca uygulanacak Periyodik Kontrol Hizmet Bedeli her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında takip eden yılın Ocak ayı itibarıyla arttırılır ve Bakanlık tarafından ilan edilir.

 

Durak Sayısı
 

0-5
 

6-10
 

11-15
 

16-20
 

21-25
 

26-30
 

30 <
 

Periyodik Kontrol Ücreti 

371.22 TL

420.55 TL

494.53 TL

593.18 TL

691.83 TL

790.48 TL

889.13 TL

 

 

NOT : Fiyatlara KDV dahildir.

 

Bina sorumlusunca yıllık kontrolüne izin verilmeyen veya asansör monte eden veya onun yetkili servisinin nezaret etmekten kaçınması nedeniyle kontrolü yapılamayan veya kontrol neticesinde can ve mal güvenliği acısından tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerekli düzeltme faaliyetleri gerçekleştirilmeyen asansörler, yıllık kontrolü yapılıncaya kadar veya gerekli düzeltme faaliyetleri tamamlanıncaya kadar yönetmelik gereği Belediyemiz tarafından hizmet dışı bırakılacaktır.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BALIKESİR İL TEMSİLCİLİĞİ İletişim Bilgileri :

Adres : Hisariçi Mah. Gözen Sok. Orhan İş Merkezi No:4 Kat 2

Tel          : 0 266 239 19 70 / 0 530 846 14 31

Web      : www.asansorkontrolmerkezi.org

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.