Tescilli Anıtsal Yapılar

İLÇEMİZDEKİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI 

 

TESCİLLİ ANITSAL YAPILAR 

 

Eski Belediye Binası(Kuva-i Milliye Müzesi); 

 

 

Adı 

Eski Belediye Binası 

Kadastral Durum 

2 pafta, 4 ada, 10 parsel 

Tescil Eden Kurum ve TescilTarihi 

GEEAYK/ 14.03.1986/2134 

Mülkiyeti 

Balıkesir Belediyesi mülkiyetinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na süresiz tahsisli. 

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Kuva-yi Milliye Müzesi 

 

      Müze teşhir Binası olarak kullanılan tarihi bina 1840 yılında Karesi Sancağı Defterdarı Giridi-Zade Mehmet Paşa Konağı olarak yaptırılmıştır. Bu konak 19.yy’ın sonunda yanmış ve Mehmet Paşa’nın torunu Halit Paşatarafından bugünkü şekliyle yeniden yaptırılmıştır.

     Bina Kurtuluş savaşı yıllarında önemli toplantıların yapıldığı ve önemli hizmetlerin verildiği bir mekan olması dolayısıyla Müzeye dönüştürülmüştür. 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’in işgalinin akabinde Balıkesirlilerin toplanarak silahlı mücadele kararının alındığı Kuva-yi Milliye ateşinin parladığı bu bina uzun yıllar 2. Kolordu Komutanlığına ve Ali Hikmet Paşa’ya karargah vazifesi görmüştür. 6 Eylül 1996 yılında da Kuva-yi Milliye Müzesi olarak hizmete açılmıştır.

 

Yel Değirmenleri; 

 

 

Adı 

Yel Değirmenleri 

Kadastral Durum 

I19b23c Pafta 188 parsel  

Tescil Eden Kurum ve Tescil Tarihi 

BKTVKK’nun 11/05/2000-7864 sayılı kararı 

Mülkiyeti 

Köy Tüzel Kişiliği 

Yeri 

Karesi Karakol Köyü 

Kullanım Durumu 

Yel Değirmeni 

 

      1850 yılında 5 adet olarak yapılmış dördü ilgisizlik ve bakımsızlıktan yıkılmıştır. Günümüze ulaşan bir tanesi 1,75 cm yüksekliğinde taş örme kaide üzerine oturtulmuş ahşap bir öğütme mekânından oluşmaktadır. Öğütme mekânına çıkan merdiven aynı zamanda rüzgârın esiş yönüne göre öğütme mekânını dolayısıyla kanatların 360 derece döndürmesini sağlamaktadır. Böylece her yönden esen rüzgardan istifade edilmektedir. Öğütme Mekanında bulunan 40 cm çapında 5 m uzunluğundaki ağaç milin ucuna kantlar monte edilmiştir. Değirmen bu özellikleri ile ilimizde ünik bir eserdir. 

 

Sümerbank Binası; 

 

 

Adı 

Sümerbank Binası  

Kadastral Durum 

31 Pafta 309 ada 79 Parsel    

Tescil Eden Kurum ve Tescil Tarihi 

ÇKTVKBK’nun 23/05/2003- 2018 sayılı kararı 

Mülkiyeti 

Özel Mülkiyet 

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Banka 

 

      Zağnos Paşa Caddesi ile Milli kuvvetler caddesinin kesiştiği caddede yer almaktadır.  Yakın dönemde inşa edilmiş yapı 6 katlı olmakla birlikte köşe parsele dış bükey planlama karakterinde oturmakta olduğundan kentin simgesi haline gelmiş bir bina durumundadır. 

 

Subay Orduevi; 

 

 

Adı 

Subay Ordu Evi 

Kadastral Durum 

32 Pafta 1183 Ada 49 Parsel 

Tescil Eden Kurum ve Tescil Tarihi 

TKTVYK’nun 14/03/1986-2134 ve BKTVKK’nun 10/02/1990- 942 sayılı karar 

Mülkiyeti 

Milli Savunma Bakanlığı 

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Orduevi 

 

      Milli Kuvvetler Caddesi ile Edremit Caddesine cepheli 2 katlı Cumhuriyet Dönemi yapısıdır.  Dış cephe taş özelliği gösteren sıvalı ve derzlidir geniş dışa taşkın çatılıdır. Muhtelif önemlerde onarımlar yapılarak değişikliğe uğramıştır.  

 

Astsubay Orduevi; 

 

 

Adı 

Astsubay Ordu Evi 

Kadastral Durum 

9 Pafta 558 ada 41 parsel 

Tescil Eden Kurum ve Tescil Tarihi 

TKTVYK’nun 14/03/1986-2134 ve BKTVKK’nun 10/02/1990- 945 sayılı karar 

Mülkiyeti 

Milli Savunma Bakanlığı 

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Orduevi 

 

       Milli Kuvvetler Caddesi ile Vasıf çınar caddesine cepheli bodrum kat + 3 katlı Cumhuriyet Dönemi yapılarındandır. Yapı kırma çatılıdır. Birinci kat kapı ve pencereleri kemerli ikinci kat pencereleri ise dikdörtgen şeklindedir. Üçüncü kat pencereleri kareye yakın bir form göstermektedir.

 

Ziraat Bankası Hizmet Binası; 

 

 

Adı 

Ziraat Bankası Hizme Binası 

Kadastral Durum 

6 Pafta 873 ada 112 parsel 

Tescil Eden Kurum ve Tescil Tarihi 

TKTVYK’nun 14/03/1986-2134 ve BKTVKK’nun 10/02/1990- 946 sayılı karar 

Mülkiyeti 

Hazine 

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Banka Binası 

 

        Alihikmetpaşa Caddesi'nde ve şehrin simgesi Saat Kulesi'nin hemen yanında bulunan tarihi bina, Sultan Mehmet'in padişahlığı ve Meşrutiyet döneminde 1911 yılında Ziraat Bankası için özel olarak yaptırıldı. Bodrum kat üzerine iki kat olan tarihi binanın granit taş ile işlenmiş duvarları, kabartmaları, köşeleri, kapı pencere kasaları dikkat çekmektedir.

 

Halk Bankası Hizmet binası;  

 

 

Adı 

Halk Bankası Hizmet Binası 

Kadastral Durum 

31 Pafta 273 ada 50 parsel 

Tescil Eden Kurum ve TescilTarihi 

 

Mülkiyeti 

Hazine 

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Banka Binası 

 

     1890'lı yıllarda inşa edilmiştir.Zemin kat dükkan, üst katlar konut amaçlı olarak yapılmış ve kullanılmıştır.Tescil edilmeden önce üst katların orjinal yapısı bozulmuştur.

 

Eski Gazhane Binası; 

 

 

Adı 

Eski Gazhane Binası (Yıldırım Beyazıt İmareti) 

Kadastral Durum 

44 Pafta; 559 Ada; 258 Parsel 

Tescil Eden Kurum ve Tescil Tarihi 

GEEAYK’nun 1-09/09/1972 – 6636 ve 15/06/1974 – 7852 sayılı kararları; BKTVKK’nun 24/06/1989 – 558 sayılı kararı 

Mülkiyeti 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Ziraat Odası İdari Binası 

 

       Miladi 1378 yılında inşa edilmiş, İnebey tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir. Selçuklu Mimarisi tarzındadır. İmaret olarak kullanılmıştır. Bu binanın bir tünelle Yıldırım Camii bahçesindeki medreseye bağlandığına dair bilgiler mevcuttur. 

 

Eski Orman Müdürlüğü Binası; 

 

 

Adı 

Eski Orman Müdürlüğü Binası 

Kadastral Durum 

9 pafta 558 Ada 40 Parsel 

Tescil Eden Kurum ve Tescil Tarihi 

TKTVYK’nun 17/09/1987 – 3671 sayılı kararı 

Mülkiyeti 

Çevre ve Orman Bakanlığı 

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

İdari Bina 

 

      Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra yapılmıştır.1934 yılında Ulu Önder Atatürk, İran Şahı Rıza Pehlevi ile bu binada görüşme yapmıştır.Şah bu binada misafir edilmiştir. 

 

Gazi İlkokulu Binası; 

 

 

Adı 

Gazi İlkokulu Binası  

Kadastral Durum 

32 Pafta 346 Ada 17 Parsel  

Tescil Eden Kurum ve TescilTarihi 

 BKTVKK’nun 24/06/1989 – 558 sayılı kararı 

Mülkiyeti 

Milli Eğitim Bakanlığı  

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Okul  

 

      Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılmıştır. Ankara’daki eski Meclis Binası ve Ziraat bankası merkez binası ile aynı mimari üslupta yapılmıştır. 

 

Balıkesir Sultan-ı İdadisi; 

 

 

Adı 

Balıkesir Sultan-ı İdadisi (Eski Balıkesir Lisesi) 

Kadastral Durum 

1 Pafta 7 ada 6 Parsel   

Tescil Eden Kurum ve TescilTarihi 

GEEAYK’nun 14/03/1986 – 2134 sayılı kararı 

Mülkiyeti 

Balıkesir Üniversitesi 

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Okul  

 

      1896 yılında Balıkesir Sultan-i idadisi olarak hizmete açılmış olup bugün halen Güzel Sanatlar Fakültesi olarak hizmet vermektedir. 

 

Eski Elektrik Santral Binası; 

 

 

Adı 

Eski Elektrik Santral Binası 

Kadastral Durum 

44 Pafta, 559 Ada, 8 Parsel 

Tescil Eden Kurum ve TescilTarihi 

GEEAYK’nun 14/03/1986 – 2134 sayılı kararı 

Mülkiyeti 

Belediye 

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Kültür Merkezi 

 

      1890 yılında elektrik santrali olarak inşa edilmiştir.

 

Gar Binası; 

 

 

Adı 

 Gar Binası 

Kadastral Durum 

47 Pafta 425 ada 1 Parsel   

Tescil Eden Kurum ve Tescil Tarihi 

GEEAYK’nun 14/03/1986 – 2134 sayılı kararı 

Mülkiyeti 

TDDY  

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Gar Binası  

 

1870 yılında Kütahya-Balıkesir-İzmir tren yolu hattı münasebetiyle inşa edilmiş yapılardandır.

 

Saat Kulesi; 

 

 

Adı 

Saat Kulesi 

Kadastral Durum 

2 Pafta 4 ada 1 Parsel   

Tescil Eden Kurum ve Tescil Tarihi 

GEEAYK’nun 14/03/1986 – 2134 sayılı kararı 

Mülkiyeti 

Belediye 

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Saat Kulesi   

 

      1840 yılında inşa edilmiş olan ilk saat kulesinin 1897 depremiyle yıkılmasından sonra, 1910 yılında ilk kulenin kuzeyinde yapılmıştır.Yapım ve onarım kitabesi mevcuttur.

 

Banka Binası; 

 

 

Adı 

Banka Binası    

Kadastral Durum 

31Pafta 273 Ada 2 Pasel 

Tescil Eden Kurum ve Tescil Tarihi 

GEEAYK’nun 14/03/1986 – 2134 sayılı kararı 

Mülkiyeti 

Özel Mülkiyet 

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

 Banka 

 

1870'li yıllarda ticarethane ve konut amaçlı yapılmıştır.

 

Bedesten; 

 

 

Adı 

Bedesten 

Kadastral Durum 

31 Pafta 274 ada 4-10, 13-27, 30-32 parseller 

Tescil Eden Kurum ve Tescil Tarihi 

BKTVKK’nun 29/05/1990- 1125 sayılı karar 

Mülkiyeti 

Vakıflar Genel Müdürlüğü (?) 

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Ticarethane