Tarım ve Hayvancılık

Tarım ve Hayvancılık 

 

    Karesi İlçesi 12.12.2012 tarihinde 6360 sayılı 13 İlin Büyükşehir Yapılması Hakkındaki Kanuna göre kurulmuştur. İl merkezinde 27 mahalle ve merkezin kuzey ve kuzeybatısında yer alan 42 Belde ve Köyden müteşekkildir. İl merkezinde Vasıf Çınar caddesinin batısı ve devamında Kızılay caddesinin Valilik Binasını da içine alan kuzey kısmı Karesi ilçe sınırları içinde yer almaktadır.

     Tarımsal üretim bakımından Şamlı  ovası tüm ilin önemli ovalarının başında gelmektedir. Karesi İlçesinin yüzölçümü 702,04 km2 dir. Karesi ilçesinde; buğday, arpa, mısır, tütün, pamuk, ayçiçeği, şekerpancarı, yem bitkileri, kavun, karpuz, domates, bakla, fasulye, börülce gibi sebzeler ağırlıkta üretilmektedir. Şehrin coğrafi avantajlarından kaynaklanan ürün çeşitliliği dikkati çekmektedir.

     Karesi İlçesi öncelikle bir tarım şehridir. İlçede yetişen ürünleri Bursa, İstanbul, İzmir gibi büyük metropollere satmaktadır. Yetişen tarım ürünlerini işleyerek katma değeri arttırmaya çalışır. Bunun için ilçe ekonomisinde süt ve süt ürünleri, gazlı içecekler  gibi üretilen ürünleri işleyen komşu Altıeylül ilçesinde salça, un ve yağ fabrikaları yoğundur. Bölgede tavukçuluk sektörünün gelişmesiyle Karesi İlçesinde tavukçuluk ve yem-yumurta sektöründe büyük atılımlar yapılmıştır. Türkiye beyaz et üretiminde yüzde 25'lik pazar payı ile lider durumdaki Balıkesir ilinde Karesi İlçesi kurulu olan Broiler ve damızlık kümesleri ile en önde gelen ilçelerden biridir. Kırmızı etin yanı sıra, sebze meyve üretimi alanında ciddi potansiyel barındırmaktadır. İlçe verimli toprakları ve sulama imkânları ile tarımda büyümeye devam etmektedir.

     Karesi İlçenin 41.504 ha olan Tarım arazisi içinde en fazla pay 32070 ha alan ile Tarla arazisi almaktadır. Bu oran tüm tarım arazisi içinde %77,3 tür. İlçenin Tarım arazisi içinde Sebze Tarımı yapılan alan %2,7 sidir. Meyvelik alan ise % 1,9’unu kaplamaktadır. Toplam tarım arazisinin %15,8’i Nadasa bırakılmaktadır. İlçede 3.160 ha alan sulu tarıma açıktır. Önümüzdeki zaman diliminde devam eden projeler ile 3.922 ha alanın da sulamaya açılacağı tahmin edilmektedir. Böylece Karesi ilçesi Tarım arazilerinin 7.082 ha’ı sulanabilir arazi durumuna gelecek ve yetiştirilen ürün çeşidi sayısı artacaktır.

     Karesi İlçesi modern tarım işletmelerinin son yıllarda hızla arttığı bir konumdadır. Ortalama 200 Büyükbaş kapasiteli süt işletmelerinin sayısı hızla artmış olup, ilçedeki büyükbaş hayvan varlığı sayısı 52.779 olmuştur. Üretilen süt miktarı da yıllık 55.773 tonu bulmuştur. Ayrıca ilçemizde 92.922 adet küçükbaş hayvan mevcut olup Türkiye’nin en önemli ve kalite açısından Büyükşehirlerde özellikle Ankara, İstanbul piyasasında en çok tercih edilen kırmızı eti burada yetiştirilmektedir.