İÇERİK

Sanayimiz

İlçemizde Sanayii 


Balıkesir sanayisi transformatör, kâğıt, çimento, mermer, metal ürünleri, tarım alet ve makinaları, elektrikli cihazlar, suni dokuma, mobilya, sentetik çuval, tekstil, trafo, jeneratör üretimine dayanır. Karesi ilçesinde ise bu sektörlerden jeneratör, mermer, metal ürünleri, tarım alet ve makineleri sanayi öne çıkmıştır. Bunun yanında irili ufaklı gıda ürünü üretim işletmeleri bulunmaktadır.

 

Küçük sanayi siteleri ile de imalat sanayinde büyük atılımlar yapmaktadır. Bursa Yolu üzerindeki Yeni sanayi sitesi 1.323.500 metrekarelik alanıyla Türkiye'de Gaziantep küçük sanayi sitesinden sonraki en büyük sanayi sitesidir.

 

İlçenin başlıca geçim kaynağı tarım olduğu için de tarıma dayalı endüstri gelişmiştir. İlçenin iç kesimlerinde tarıma dayalı sanayi egemendir

 

İlçede kolonyacılık sektörü de gelişmiş durumdadır. İmalat sanayi ise toplam GSYİH'nın %17'sini oluşturmaktadır.