Nikah İşlemleri

EVLİLİK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER


TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- TC.Nüfus Cüzdanı (Fotoğraflı) / TC.Kimlik Kartı : Kimlik kartı aslı’nın ibraz edilmesi zorunludur. (Diğer kurum kimlik kartları, Pasaport, Ehliyet vb. belgelerle kimlik kartında evli ibaresi yazan boşanmış olan çiftlerin yenilemediği kimlik kartları ve eski nüfus cüzdanları ile başvuru kabul edilmez.)
2- Evlenme Beyannamesi: Evlendirme memurluğumuzca düzenlenir.
3- 5’er Adet Vesikalık Fotoğraf: Evlendirme Yönetmeliğine uygun olması zorunludur. Fotoğrafların; renkli, ön cepheden, sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları da kabul edilir. Biyometrik fotoğraf kabul edilmez.
4- Evlenmeye Engel Hastalığın Bulunmadığına Dair Sağlık Raporu:
Evlendirme Memurluğumuza başvurulması durumunda tarafımızdan hazırlanan Evlenme İşlemlerine Mahsus Sağlık Raporu düzenlenerek evlenmeye engel hastalıklarının bulunmadığının belirlenmesi için yetkili sağlık kuruluşlarına (Aile Hekimliği, Devlet Hastanesi vb.) yönlendirilir. Evlendirme Memurluğumuza başvuru yapılmadan da yetkili sağlık kurumlarından sağlık raporu alınabilir. Ancak bu raporların kişinin tüm bilgilerini içeren, fotoğraflı, fotoğrafın üzerine doktor tarafından kaşe-imza yapılmış, kayıt numarası – kayıt tarihi yazılmış ve evlenmesinde sakınca olmadığını açıkça gösterir şekilde ibare olması gerekmektedir.
5- İkamet adresleri Karesi İlçe sınırı dışında olan kişilerin E-Devlet üzerinden alacağı Yerleşim Yeri Belgesi ibraz etmesi zorunludur.

YABANCI UYRUKLU OLANLAR İÇİN BELGELER

1- Evlenme Ehliyet Belgesi -Bekarlık Belgesi :
İstanbul Konsolosluktan imzalı ve mühürlü olarak alınıp oradaki il valiliğine veya ilçe kaymakamlığına onaylatılacaktır. Belge Ankara’daki dış temsilciliklerden alınırsa Dışişleri Bakanlığı’na onaylatılacaktır.
Belge yabancının ülkesinden getiriliyorsa o ülkede bulunan T.C. Başkonsolosluğu’na onaylatılacaktır. (Apostil taraftarı olmayan ülkeler için geçerli)
Belge sahibi Uluslararası Ahvali Şahsiye Komisyonu’na üye ve 20 No’lu Sözleşmeye taraf olan bir devlet vatandaşı ise (Almanya, Hollanda, Avusturya vb.) belge yabancının kendi ülkesinden uluslararası (çok dilli) olarak alınıp, Evlendirme Memurluğumuza direkt müracaatta bulunulacaktır.
Apostille kaşeli olan evraklar (Lahey Sözleşmesine taraf devletler ) Türkçe Tercümeleri ile birlikte kabul edilecektir.
NOT: Belgede kişinin dul veya boşanmış olduğu açıkça tarihli olarak yazılacaktır.
2- Doğum Belgesi:
(Sözleşmeye taraf ülkelerce Apostille onaylı ve Noter Tasdikli Tercümeli olacaktır. )
Belgede anne adı / baba adı / doğum yeri / doğum tarihi bilgileri kesinlikle yazılı olacaktır.
3- Pasaport Aslı ve Pasaportun Noter Tasdikli Tercümesi
4- 5 Adet Vesikalık Fotoğraf
5- Sağlık Raporu

EVLENMEK İÇİN NEREYE, NASIL VE HANGİ BELGELERLE BAŞVURULUR ?
Evlenecek erkek ve kadın, Karesi Belediyesi Toplantı ve Nikah Salonuna birlikte gelerek yazılı veya sözlü olarak 5 er adet vesikalık fotoğraf ve kimlik kartı ile başvuru yapmak zorundadır. Çiftlerden birinin il dışında olması durumunda il dışında olan kişi aile hekimliğinden Evlenme İşlemlerine Mahsus Sağlık Raporunu alarak, noterden evleneceği kişiye vekalet verip ( Vekalette evleneceği şahsın nüfus bilgileri, vekalet verilecek kişinin nüfus bilgileri ve KARESİ BELEDİYESİ EVLENDİRME MEMURLUĞU’na verileceği açıkça bildirilmiş olmalıdır.) 5 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte evleneceği kişiye göndermek suretiyle, eşlerden kadın veya erkek tek başına da evlenme başvurusunda bulunabilir. Başvuru kadın ve erkek veya onların vekillerince örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan “Evlenme Beyannamesi” ile yapılır. Başvuru sırasında her iki tarafın birlikte olması halinde imzaların onaylanması, başvuruyu kabul eden evlendirme memuru tarafından yapılır. Sözlü başvuru durumunda, sözlü başvuru evlendirme memuru huzurunda evlenme beyannamesine geçirilerek taraflarca imzalanır; evlendirme memurları tarafından imzalar onaylanır.
• Kızlık soyadını koca soyadının önünde kullanmak isteyen kadınların müracaat anında belirtmeleri ve dilekçe vermeleri gerekmektedir.
• Müracaata, evlenecek çiftlerin birlikte gelmesi gerekmektedir.
• Müracaatın alındığı gün evlenme gerçekleştirilemez.
• Boşanma veya eşinin ölümünden sonra yeniden evlenmek isteyen kadının, boşanmasından veya eşinin ölümünden sonra 300 gün geçmesi gerekmektedir. Bu süre geçmeden evlenme isteniyorsa, mahkemeden bu (300 günlük) sürenin kaldırılmasına yönelik ‘İddet Müddeti’ kaldırılması kararı alınarak ibraz edilecektir.
• Nikah tarihinde herhangi bir nedenle iptal veya tarih değişikliği söz konusu ise 3 gün önceden evlendirme memurluğumuza dilekçe ile müracaat edilecektir.

Kızlık Soyadı Dilekçesi Örneği. (2 nüsha doldurulacaktır)

AYRINTILI BİLGİ ALMAK İÇİN KARESİ NİKAH SALONU İRTİBAT TEL: ( 0266 ) 244 44 47 - EGE MAH. KARAKAŞ SOK. NO : 28 KARESİ / BALIKESİR

KONUM İÇİN TIKLAYINIZ

konum