Kişisel Verileri Koruma Kanunu

kvkkKİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU (KVKK) AYDINLATMA METİNLERİ


4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale İşlemlerinin Yürütülmesi Aydınlatma Metni

2886 Sayılı Kanuna Göre İhale ve Tahliye İşlemleri Aydınlatma Metni

Başkana Mesaj (Web Sayfası) Aydınlatma Metni

Beyaz Masa Talep-Şikayet Aydınlatma Metni

Çağrı Merkezi E-Posta Talep-Şikayet Aydınlatma Metni

Çağrı Merkezi Telefon Talep-Şikayet Aydınlatma Metni

Çalışan Özlük Dosyası Oluşturma Aydınlatma Metni

E- Belediye Aydınlatma Metni

Evlendirme İşlemleri Aydınlatma Metni

Fen İşleri Müdürlüğü Doküman ve Taşınır Mal Yönetimi Aydınlatma Metni

Gayrisıhhi Tesis Ruhsatlandırma Faaliyeti Aydınlatma Metni

Güvenlik Kameraları Aydınlatma Metni

Hafriyat Yönetim Süreci Aydınlatma Metni

Hizmet İçi Eğitim Aydınlatma Metni

Hukuk İşleri Aydınlatma Metni

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Aydınlatma Metni

İşyeri Ruhsatlandırma İmar Görüşü Süreci Aydınlatma Metni

İşyeri, Pazar, Seyyar Satıcı Denetleme Faaliyetleri Aydınlatma Metni

Kamu Kurumları-STK-Özel Sektör Koordinasyonlu Proje Faaliyetleri Aydınlatma Metni

Kamulaştırma İşlemleri Aydınlatma Metni

Kardeş Şehir (Yurtdışı) Faaliyetleri Aydınlatma Metni

Kardeş Şehir (Yurtiçi) Faaliyetleri Aydınlatma Metni

Kariyer Merkezi Aydınlatma Metni

Kent Konseyi Aydınlatma Metni

Konuk Ağırlama Aydınlatma Metni

Kurumiçi Birimler Arası Stratejik Koordinasyon Faaliyeti Aydınlatma Metni

Meclis Üyesi Aydınlatma Metni

Mezarlık ve Defin Faaliyeti Aydınlatma Metni

Muhtarlarla Koordinasyon Aydınlatma Metni

Ödeme Süreçlerinin Yönetimi Aydınlatma Metni

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Aydınlatma Metni

Plaket, Şilt, Ödül Düzenlenmesi Aydınlatma Metni

Seyyar Satıcı Aracı Tevdi Aydınlatma Metni

Sosyal Yardım Faaliyeti Aydınlatma Metni

Spor Kursları Düzenlenmesi Aydınlatma Metni

Stajyer Özlük Dosyası Oluşturma Aydınlatma Metni

Strateji Planlama Faaliyetleri Aydınlatma Metni

Şehircilik Çalışmaları Aydınlatma Metni

Tarım Arazilerinin Kullandırılması Aydınlatma Metni

Taşınır Mal Yönetimi Aydınlatma Metni

Temizlik İşleri Müdürlüğü Doküman ve Taşınır Mal Yönetimi Aydınlatma Metni

Tespit Tutanağı Düzenlenmesi Aydınlatma Metni

Üye Takibi (Kütüphane) Aydınlatma Metni

Vergi-Yükümlülük İşlemleri Aydınlatma Metni

Yapı Ruhsatı Süreci Aydınlatma Metni

Yazımsal-Donanımsal Altyapı Faaliyeti Aydınlatma Metni

Yetenek-Meslek Kursları Aydınlatma Metni

Zabıta Kimlik Belgesi Aydınlatma Metni
BAŞVURU / BİLGİ TALEP FORMU


KARESİ BELEDİYESİ KİŞİSEL VERİ SAKLAMA İMHA POLİTİKASI