İklim ve Bitki Örtüsü

İlçede karasal iklimin egemen olduğu  kışları serin, yazları sıcak, deniz tesirine yakın bir iklime sahiptir. Hâkim rüzgâr yönü Kuzey, mevsimsel değişimlere bağlı olarak ikincil derece hâkim rüzgâr yönü Kuzey-Kuzeydoğudur. Yıllık toplam yağış ortalaması ise 540-740 mm arasındadır.

 

İlçenin Batısında Balya ve İvrindi İlçeleri, Kuzeyinde Manyas ve Susurluk İlçesi, Doğusunda Kepsut ilçesi, Güneyinde ise Altıeylül ilçesi bulunmaktadır. İlçe arazilerinin % 27 si Orman, % 59’u Tarım Arazisi, % 11’i Mera, % 2 si Yerleşim Yeri ve diğer yerler, %1’de Gölet ve derelerdir.