26/06/2020

TEMMUZ 2020 MECLİS GÜNDEMİ

Karesi Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği, 2’nci Seçim Dönemi, 2’inci Toplantı Yılına ait Temmuz Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 19:00' da Karesi AVM.' de bulunan Toplantı ve Nikah Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 02/03/2020 ve 20/05/2020 tarihli toplantı tutanaklarının okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

GÜNDEM :


İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

1. İmar Komisyonu' nun "Paşaalanı Mahallesi, 9339 Ada 2 - 5 - 6 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
2. İmar Komisyonu' nun "Satış (5 adet taşınmaz)" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
3. İmar Komisyonu' nun "Atatürk Mahallesi, 8237 Ada, 2 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
4. İmar Komisyonu' nun "Toygar Mahallesi, 10648 Ada, 6 - 7 - 8 - 9 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
5. İmar Komisyonu' nun "5 Yıllık İmar İstimlak Programı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
6. İmar Komisyonu' nun "8625 Ada, 1 Parsel Tahsisi" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
7. İmar Komisyonu' nun "Deprem" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
8. İmar Komisyonu' nun "Toygar Mahallesi, 10646 Ada, 1 - 2 - 3 - 4 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
9. İmar Komisyonu' nun "Paşaalanı Mahallesi, 9336 - 9339 Ada ve Tescil Harici Alan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp oylanması,
10. İmar Komisyonu' nun "2. Sakarya Mahallesi, 8740 Ada, 2 Parsel, 8741 Ada, 1 Parsel ve 8744 Ada, 2 - 3 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
11. Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu' nun "Uyuşturucu" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,


MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR

12. Yazı İşleri Müdürlüğü' nün "İhtisas Komisyonlarına Üye Seçimi" konulu teklifinin görüşülmesi,
13. Yazı İşleri Müdürlüğü' nün "Encümen Üye Seçimi" konulu teklifinin görüşülmesi,
14. Mali Hizmetler Müdürlüğü' nün "Kesin Hesap" konulu teklifinin görüşülmesi,
15. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Toygar Mahallesi 10349 Ada, 1 Parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi,
16. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Kuva-i Milliye Mahallesi, 12518, 12519, 12522, 12523 Adalar 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi,
17. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Kamulaştırma" konulu teklifinin görüşülmesi,
18. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Regülatör Alanı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi,
19. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Karesi Merkez 1/1000 Ölçekli Revizyon İlave Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi,
20. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Kuzey-Batı Karesi 1/1000 Ölçekli Revizyon İlave Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi,
21. Mali Hizmetler Müdürlüğü' nün "2020 Yılı Ek Ücret Tarifesi" konulu teklifinin görüşülmesi,
22. Strateji Geliştirme Müdürlüğü' nün "2019 Yılı Faaliyet Raporu" konulu teklifinin görüşülmesi,
23. Mali Hizmetler Müdürlüğü' nün "Talepler" konulu teklifinin görüşülmesi,
24. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Kadastro Güncelleme Çalışmaları (Bilirkişi Seçimi)" konulu teklifinin görüşülmesi

PDF BAĞLANTISI : Temmuz 2020 Meclis Gündemi