03/07/2019

TEMMUZ 2019 MECLİS GÜNDEMİ

Karesi Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20. ve 21. maddeleri gereğince; aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04 Temmuz 2019 Perşembe günü saat 19:00' da Belediye Hizmet Binası 7. katında bulunan "Belediye Meclis Toplantı Salonunda" olağan aylık toplantısını yapacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 10/06/2019 tarihli toplantı tutanakların okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen önergelerin görüşülmesi.

GÜNDEM :
İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
1. İmar Komisyonu' nun "Kuzey-Batı Karesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
2. İmar Komisyonu' nun "Karesi Merkez 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Hükümleri Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
3. İmar Komisyonu' nun "İmar Barışı (Yeniköy Mahallesi 2498 Parsel)" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
4. İmar Komisyonu' nun "İmar Barışı (Naipli Mahallesi 104 Parsel)" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
5. İmar Komisyonu' nun "İrtifak Hakkı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
6. İmar Komisyonu' nun "Kuva-i Milliye Mahallesi 12603 Ada 5-6-7 Parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
7. İmar Komisyonu' nun "Kuva-i Milliye Mahallesi 12404 Ada 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
8. İmar Komisyonu' nun "Şamlı ve Kocaavşar Mahallesi Plansız Alanlar" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
9. İmar Komisyonu' nun "Engelli Rampası" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
10. İmar Komisyonu' nun "Zemin ve Temel Etüt Raporları" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
11. Tarife Komisyonu' nun "2019 Yılı Ücret Tarifesi Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
12. Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu' nun "Çocuklara Yönelik Cinsel İstismarın Önlenmesi" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
13. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Kavaklı Mahallesi, 112 Ada, 22 Parsel ve 113 Ada, 20 Parsel 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
14. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "İmar İşleri" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
15. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Kocaavşar - Işıklar Mahallesinde Yerleşik Alan Sınır Tespiti" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
16. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Yeşilova - Akmeşe Mahallesinde Yerleşik Alan Sınır Tespiti" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
17. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Armutalan Mahallesinde Yerleşik Alan Sınır Tespiti" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
18. Strateji Geliştirme Müdürlüğü' nün "UCLG - MEWA Kongresi" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
19. Mali Hizmetler Müdürlüğü' nün "Borçlanma" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
20. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Kiralama" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.

PDF BAĞLANTISI : Temmuz 2019 Meclis Gündemi