01/02/2019

ŞUBAT 2019 MECLİS GÜNDEMİ

Karesi Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereğince; aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04 Şubat 2019 Pazartesi günü saat 19:00' da Belediye Hizmet Binası 7. katında bulunan "Belediye Meclis Toplantı Salonunda" olağan aylık toplantısını yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış.
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 03/01/2019 ve 07/01/2019 tarihli karar özetlerinin ve tutanakların okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen önergelerin görüşülmesi.

G Ü N D E M :
İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
1. İmar Komisyonu' nun "8219 Ada, 17 Parsele Ait Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
2. Çevre, Tarım Hayvancılık ve Kırsal Alan Komisyonu' nun "İlçemizde Süt Üretimi Yapan Vatandaşlarımızın Sorunları" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.

PDF BAĞLANTISI : Şubat 2019 Meclis Gündemi