30/04/2019

MAYIS 2019 MECLİS GÜNDEMİ

Karesi Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereğince; aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 20:00' da Belediye Hizmet Binası 7.katında bulunan "Belediye Meclis Toplantı Salonunda" olağan aylık toplantısını yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 12/04/2019 tarihli karar özetlerinin ve tutanakların okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen önergelerin görüşülmesi.

G Ü N D E M :
İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
1. İmar Komisyonu' nun "Çamlık Mevkii Trafo Alanlarına Ait Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
2. İmar Komisyonu' nun "Muhtelif Alanlarına Karesi Merkez 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazı" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
3. Yazı İşleri Müdürlüğü' nün "Boşalan Komisyon Üyelikleri İçin Seçim Yapılması" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
4. Strateji Geliştirme Müdürlüğü' nün "Yurtdışı Görevlendirme" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
5. Strateji Geliştirme Müdürlüğü' nün "Yurtdışı Çalışma Ziyareti" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
6. Mali Hizmetler Müdürlüğü' nün "Ücret Tarifesi Değişikliği" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
7. Mali Hizmetler Müdürlüğü' nün "2018 Yılı Kesin Hesapları" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.

PDF BAĞLANTISI : Mayıs 2019 Meclis Gündemi