Karesi Belediye Başkanlığından Kiralama İhale İlanı

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi, mevkii, paftası, adası, parseli, yüzölçümü, kira süresi, ne için kullanılacağı,kira rayiç değeri, geçici teminat tutarı, kati teminat tutarı belirtilen parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü arttırma sureti ile kiralama ihalesi yapılacaktır.1-İdarenin Adı KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞIAdresi EskikuyumcularMah.Yeşilyol Sokak No:5 10100 Karesi / BALIKESİRTelefon numarası 0-266- 2430400-2202Faks numarası 0-266- 24367092-İhale Konusu a) Niteliği, türü ve miktarı Mülkiyeti Karesi Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazların kiralanmasıb) Yeri Aşağıda belirtilen mahallelerdeki taşınmazlar3-İhalenin...

Otopark Yönetmenliği

Otopark Yönetmenliği
1 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan otopark yönetmeliği uygulaması öncesinde Karesi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü olarak en geç 31.05.2018 tarihine kadar Belediyemiz' e girişi olan tüm ruhsatların onayının yapılması gerektiğinden, dosyaların incelenmesi ve ruhsat yazım süreçleri de düşünülerek en geç 25 Mayıs 2018 tarihi saat 17.30' a kadar ruhsat dosyalarının belediyemize teslim edilmesi gerekmektedir.Uygulama esasları;1)  Zemin Etüt Raporları için Laboratuar onay tarihinin ruhsat tarihinden önce olmasına özellikle dikkat edilmelidir.2)  Elektrik Projeleri başvuru esnasında aranmayacak olup, UEDAŞ' tan alınacak olan barkodun Elektrik Mühendisi Taahhütnamesi üzerine eklenmesi yeterlidir.3)  Projelerin ilk aşamada so...

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 06.03.2018 tarih ve 92247974-300-3720 sayılı yazısı

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün ilgi yazısında; 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4. maddesinin 12. fıkrasında; 26/4/2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerinin paysaş, kiracı ve kullanıcılarına doğrudan satışı hüküm altına alınmış olup 31.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 382 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile bu fıkranın uygulama usul ve esasları belirlenmiştir, denilmektedir.Söz konusu Hazine taşınmazlarının satış iş ve işlemleri ile ilgili, ilgi yazı ekinde gönderilen ilan metninin Belediyemiz İnternet Sitesin...

Olağanüstü Meclis Gündemi Toplantısı

Karesi Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki olağanüstü gündem maddesini görüşmek üzere 09 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 17:00' da Belediye Hizmet Binası 7. katında bulunan "Belediye Meclis Toplantı Salonunda" olağanüstü toplantısını yapacaktır.Kamuoyuna duyurulur.İndirme Bağlantısı...

696 Sayılı KHK Uyarınca İşçi Statüsüne Geçiş Başvuru Sonuçları

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. Maddesinin; Geçici 24. Maddesi Gereği Taşeronda Çalışan İşçilerin İşçi Statüsüne Geçişi Başvuru Sonuçları1-) 24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi statüsünde Belediye Şirketlerinde istihdam edilmesine ilişkin  375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasların belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılan ön inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve edilmeyen...
BAŞKAN DİNÇER ORKAN
“Hedefimiz; yaşam standartları yüksek, kişilikli ve kimlikli bir Karesi
 
E-Belediye
 
Nöbetçi Eczaneler
 
Duyurular
 
E-İmar
 
Karesi Rehberi
 
İhale Bilgileri (D.T.)