Vergide büyük yapılandırma fırsatı!

Vergide büyük yapılandırma fırsatı!
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.Söz konusu Kanun ile,· 30.06.2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında· 1319 sayılı Emlak Vergisi , 2464 Sayılı belediye gelirleri ( İlan reklam ve eğlence vergisi, işgaliye harcı, ücretler ) Ecrimisil borçlarınız· Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme,· Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim,· Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında· Beyan edilmemiş emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan,· 6552 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,· Taksit tutarlarının veznemizden, kredi kartı ile...

İhale İlanı

Özelleştirme İdaresinin 24/08/2016 tarihli yazısına göre, 29.08.2016-29.09.2016 tarihleri arasında yayınlanacak olan muhtelif taşınmazların özeleştirilmesi hakkındaki duyurusu.Detaylı bilgi için tıklayınız....

Karesi Belediye Başkanlığı'ndan İhale İlanı

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi, mevkii, cinsi, paftası, adası, parseli, yüzölçümü, kira süresi, ne için kullanılacağı, kira rayiç değeri, geçici teminat tutarı, kati teminat tutarı, kira başlangıç ve bitiş tarihi belirtilen parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51.(g) maddesine göre şartname esasları dahilinde pazarlık usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.1-İdarenin Adı KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞIAdresi Eskikuyumcular Mah.Yeşilyol Sokak No:5 10100 Karesi / BALIKESİRTelefon numarası 0-266- 2430400-2202Faks numarası 0-266- 24367092-İhale Konusu a) Niteliği, türü ve miktarı Mülkiyeti Karesi Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazların kiralanmasıb) Yeri Aşağıda belirtilen m...
BAŞKAN DİNÇER ORKAN
“Hedefimiz; yaşam standartları yüksek, kişilikli ve kimlikli bir Karesi
 
E-Belediye
 
Nöbetçi Eczaneler
 
Duyurular
 
E-İmar
 
Karesi Rehberi
 
İhale Bilgileri (D.T.)