KARESİ İLÇESİ MUHTELİF ALANLARDA 1/1000 ÖLÇEKLİ UİP DEĞİŞİKLİĞİ

Balıkesir İli Karesi İlçesi 8634 ada 7-22-33 ve 34 parsellere yapılan itirazın kabulüne ilişkin, Plan İşlem Numarası (PIN) 26874,23 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 09.09.2010 - 08.10.2019 (başlangıç ve bitiş günleri de dahil olmak üzere) tarihleri arasında, bir ay süreyle (30 gün) yayınlanacak olup, olası itirazlar Karesi Belediye Başkanlığı'na yapılabilir.EKLER :Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis KararıPlan Açıklama RaporuI19C08C4D...

KARESİ İLÇESİ MUHTELİF PARSELLERDE 1/1000 ÖLÇEKLİ UİP DEĞİŞİKLİĞİ

Balıkesir İli Karesi İlçesi Karesi Merkez 1/1000 Ölçekli Revizyon İlave Uygulama İmar Planı sınırları dahilinde 9410 ada 1 parsel, 12505 ada 1 parsel, 12314 ada 1 parsel, 11954 ada 1 parsellerde fonksiyon değişikliğine yönelik olarak hazırlanan, Plan İşlem Numarası (PIN) 26874,32 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 09.09.2010 - 08.10.2019 (başlangıç ve bitiş günleri de dahil olmak üzere) tarihleri arasında, bir ay süreyle (30 gün) yayınlanacak olup, olası itirazlar Karesi Belediye Başkanlığı'na yapılabilir.EKLER :Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis KararıPlan Açıklama Raporu 1Plan Açıklama Raporu 2I19C08D2CI19C08D2DI19C09D2DI19C09D3A...

KARESİ İLÇESİ KAVAKLI MAH.112 ADA 22 PARSEL VE 113 ADA 20 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UİP DEĞİŞİKLİĞİ

Balıkesir ili, Karesi İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 112 ada 22 parsel ve 113 ada 20 parsel parseller için hazırlanan Plan İşlem Numarası (PİN) UİP 31946,3 olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 06.09.2019 - 05.10.2019 tarihleri arasında, bir ay süreyle (30 gün) yayınlanacak olup, olası itirazlar Karesi Belediye Başkanlığı'na yapılabilir.EKLER:Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis KararıPlan Açıklama Raporuİ19-C-02-C-2-Bİ19-C-02-B-3-Cİ19-C-03-A-4-Aİ19-C-03-A-4-Bİ19-C-03-D-1-Aİ19-C-03-A-4-Cİ19-C-03-A-4-D...

EYLÜL 2019 MECLİS GÜNDEMİ

EYLÜL 2019 MECLİS GÜNDEMİ
Karesi Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği, 2’nci Seçim Dönemi, 1’inci Toplantı Yılına ait Eylül Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03 Eylül 2019 Salı günü saat 19:00' da Belediye Hizmet Binası 7. Katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır. Kamuoyuna duyurulurA- Yoklama ve AçılışB- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması. C- 01/08/2019 tarihli toplantı tutanaklarının okunması ve oylanması. D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi. GÜNDEM : İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR 1. İmar Komisyonu' nun "Engelli Rampası" konulu raporunun görüşülüp, oylanması. 2. İmar Komisyon...

YIKIMLARI YAPILACAK METRUK (ESKİ) YAPILAR

3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili maddesince düzenlenmiş metruk (eski) yapı raporları.1.Sakarya Mahallesi Taşlıca Sokak No:612269 (3650) ada, 14 (14) parselYapı Sahibi : Dursun KUMRAL - Necati BURGUOĞLU (VRS)...

Karesi Belediye Başkanlığı'ndan Satış İhale İlanı

Karesi Belediye Başkanlığı'ndan Satış İhale İlanı
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi,cinsi, paftası, adası, parseli, yüzölçümü, hisse oranı, satış rayiç değeri ve geçici teminat tutarı belirtilen parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü artırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.Dosyalar :ÖRNEK ŞARTNAMEBÜYÜKPINAR İHALE İLANIBÜYÜKPINAR KROKİDAVUTLAR İHALE İLANIDAVUTLAR KROKİYENİKÖY - AKTARMA İHALE İLANI...

Karesi Belediye Başkanlığı'ndan Kiralama İhale İlanı

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi, adası, parseli, yüzölçümü, kira süresi, ne için kullanılacağı,kira rayiç değeri, geçici teminat tutarı, kati teminat tutarı belirtilen parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü arttırma sureti ile kiralama ihalesi yapılacaktır.Dosyalar :İHALE İLANI...

KARESİ İLÇESİ KALAYCILAR MAH. MERA/YAYLAK/OTLAK ve ÇAYIRLARIN TESPİT ÇALIŞMALARI

Balıkesir İli Karesi İlçesi Kalaycılar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mera/ yaylak/ kışlak/ otlak ve çayırların tespit ve tahdit Askı İlanı, 4342 Sayılı Mera Kanununagereği 29.07.2019 - 29.08.2019 (başlangıç ve bitiş günleri de dahil olmak üzere) tarihleri arasında, bir ay süreyle (30 gün) yayınlanacaktır. EKLER : 1- Balıkesir Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 11298118-115.01-E.2235671 sayılı yazısı2- Mera Komisyon Kararı (1Sayfa)3- Tespit ve Tahdit Askı İlanı Cetveli (1Sayfa)4- Tespit Tutanağı (2 Sayfa)5- Çiftçi ve Aile Bildiri Cetveli ile Hayvan Varlığı Cetveli ( 11 Sayfa)6- Mera, Yaylak, Kışlak, Otlak, Çayır Tutanağı (1 Sayfa)7- İhtiyaç Tespit Raporu (1 Sayfa)8- Tespit ve Tahdir Askı İlan Tutanağı ( 1Sayfa )9- Kroki / Hari...

AĞUSTOS 2019 MECLİS GÜNDEMİ

Karesi Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereğince, 2’nci Seçim Dönemi, 1’inci Toplantı Yılına ait Ağustos Ayı toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 19:00' da Karesi AVM' de bulunan Toplantı ve Nikah Salonunda olağan aylık toplantısını yapacaktır. Kamuoyuna duyurulur.A- Yoklama ve AçılışB- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.C- 04/07/2019 tarihli toplantı tutanaklarının okunması ve oylanması.D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen önergelerin görüşülmesi.GÜNDEM :İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR1. İmar Komisyonu' nun "Kuva-i Milliye Mahallesi 12449 Ada 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Pl...
BAŞKAN DİNÇER ORKAN
“Hedefimiz; yaşam standartları yüksek, kişilikli ve kimlikli bir Karesi
 
E-Belediye
 
Nöbetçi Eczaneler
 
Duyurular
 
E-İmar
 
Karesi Rehberi
 
İhale Bilgileri (D.T.)