KUZEY-BATI KARESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UİP PLAN HÜKÜMLERİ DEĞİŞİKLİĞİ19/11/2019

Balıkesir İli, Karesi İlçe Belediyesi sınırları içinde daha önce onaylı ve yürürlükte bulunan Kuzey-Batı Karesi Gelişme Bölgesi 1/1000 ölçekli Revizyon İlave Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri'nde değişiklik yapılması amacıyla hazırlanan Plan İşlem Numarası (PIN) 26875,5 olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği'nin, 19.11.2019 - 18.12.2019 (başlangıç ve bitiş günleri de dahil olmak üzere) tarihleri arasında, bir ay süreyle (30 gün) yayınlanacak olup, olası itirazlar Karesi Belediye Başkanlığı'na yapılabilir.

DOSYALAR :
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı
Plan Değişikliği Raporu
Plan Hükümleri Değişikliği Paftası 1
Plan Hükümleri Değişikliği Paftası 2