30/10/2019

KASIM 2019 MECLİS GÜNDEMİ

Karesi Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği, 2’nci Seçim Dönemi, 1’inci Toplantı Yılına ait Kasım Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01 Kasım 2019 Cuma günü saat 19:00' da Belediye Hizmet Binası 7. Katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 02/10/2019 tarih ve 15/10/2019 tarihli toplantı tutanaklarının okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

GÜNDEM :

İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

1. Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu' nun "Çocuklara Yönelik Cinsel İstismarın Önlenmesi" konulu  raporunun görüşülüp, oylanması.
2. Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu' nun "Semt Pazarlarının Balıkesir Meyve ve Sebzeciler Esnaf Odasına Devri" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
3. Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu ile Tarife Komisyonu' nun "Yönetmelik" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
4. İmar Komisyonu' nun "Üçpınar Mahallesi 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
5. İmar Komisyonu' nun "Satış (Karabeyler Mahallesi 1307 Parsel)" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
6. İmar Komisyonu' nun "Satış (Işıklar Mahallesi 120 ada, 56 Parsel)" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR

7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Merkez Karesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (Plan İşlem Numarası: 26874,34)" konulu teklifinin görüşülmesi,
8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Merkez Karesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (Plan İşlem Numarası: 26874,27)" konulu teklifinin görüşülmesi,
9. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Merkez Karesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (Plan İşlem Numarası: 26874,33)" konulu teklifinin görüşülmesi,
10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Satış (Karabeyler Mahallesi, 1219 Parsel)" konulu teklifinin görüşülmesi,
11. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Yenimahalle Mahallesi, 1866 Ada 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi,
12. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "İmar İşleri (Naipli Mahallesi, 1257 Parsel)" konulu teklifinin görüşülmesi,
13. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Satış" konulu teklifinin görüşülmesi,
14. Mali Hizmetler Müdürlüğü' nün "2020 Yılı Ek Ücret Tarifesi" konulu teklifinin görüşülmesi

PDF BAĞLANTISI : Kasım 2019 Meclis Gündemi