01/08/2019

KARESİ İLÇESİ KALAYCILAR MAH. MERA/YAYLAK/OTLAK ve ÇAYIRLARIN TESPİT ÇALIŞMALARI

Balıkesir İli Karesi İlçesi Kalaycılar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mera/ yaylak/ kışlak/ otlak ve çayırların tespit ve tahdit Askı İlanı, 4342 Sayılı Mera Kanununa
gereği 29.07.2019 - 29.08.2019 (başlangıç ve bitiş günleri de dahil olmak üzere) tarihleri arasında, bir ay süreyle (30 gün) yayınlanacaktır.


EKLER : 
1- Balıkesir Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 11298118-115.01-E.2235671 sayılı yazısı
2- Mera Komisyon Kararı (1Sayfa)
3- Tespit ve Tahdit Askı İlanı Cetveli (1Sayfa)
4- Tespit Tutanağı (2 Sayfa)
5- Çiftçi ve Aile Bildiri Cetveli ile Hayvan Varlığı Cetveli ( 11 Sayfa)
6- Mera, Yaylak, Kışlak, Otlak, Çayır Tutanağı (1 Sayfa)
7- İhtiyaç Tespit Raporu (1 Sayfa)
8- Tespit ve Tahdir Askı İlan Tutanağı ( 1Sayfa )
9- Kroki / Harita ( 2 Sayfa )