Kapat
Karesi Belediyesi
Kapat
22/11/2019

KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN SATIŞ İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi,cinsi, paftası, adası, parseli, yüzölçümü, hisse oranı, satış rayiç değeri ve geçici teminat tutarı belirtilen parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü artırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.

DOSYALAR :
Örnek Şartname
Büyükpınar İhale Listesi
Büyükpınar Kroki
Karabeyler İhale Listesi
Karabeyler Kroki
Yeniköy İhale Listesi
Yeniköy Kroki
Kırmızılar İhale Listesi
Kırmızılar Kroki
Turplu İhale Listesi
Turplu Kroki
Davutlar İhale Listesi
Davutlar Krokibuyukpinar-low


karabeyler-low


yenikoy-low


kirmizilar-low


turplu-low


davutlar-low