02/10/2019

KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN SATIŞ İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi,cinsi, paftası, adası, parseli, yüzölçümü, hisse oranı, satış rayiç değeri ve geçici teminat tutarı belirtilen parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü artırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.

DOSYALAR :
Örnek Şartname
Çaypınar İhale Listesi
Çaypınar Kroki
Naipli İhale Listesi
Naipli Kroki
İbirler İhale Listesi
İbirler Kroki
Kalaycılar İhale Listesi
Kalaycılar Kroki
Köteyli İhale Listesi
Köteyli Kroki
Bakacak İhale Listesi
Bakacak Kroki

koteyli-small