05/08/2019

Karesi Belediye Başkanlığı'ndan Satış İhale İlanı

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi,cinsi, paftası, adası, parseli, yüzölçümü, hisse oranı, satış rayiç değeri ve geçici teminat tutarı belirtilen parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü artırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.

Dosyalar :
ÖRNEK ŞARTNAME
BÜYÜKPINAR İHALE İLANI
BÜYÜKPINAR KROKİ
DAVUTLAR İHALE İLANI
DAVUTLAR KROKİ
YENİKÖY - AKTARMA İHALE İLANI