08/07/2019

Karesi Belediye Başkanlığı'ndan Satış İhale İlanı

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi,cinsi, paftası, adası, parseli, yüzölçümü, hisse oranı, satış rayiç değeri ve geçici teminat tutarı belirtilen parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü artırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.

1-İdarenin .
Adı KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2- İhale Konusu
Adresi Eskikuyumcular Mah.Yeşilyol Sokak No:5 10100 Karesi / BALIKESİR a) Niteliği, türü ve miktarı Mülkiyeti Karesi Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazların satışı
Telefon numarası 0-266- 2430400-2202 b) Yeri Aşağıda belirtilen mahallelerdeki taşınmazlar
Faks numarası 0-266- 2416801 

3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer Karesi Belediyesi Toplantı ve Nikah Salonu (Karesi AVM) 1. Kat İhale Odasında komisyon huzurunda yapılacaktır. 
b) Tarihi ve Saati Aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:
a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b) Geçici Teminat Belgesi, (Makbuz)
c) Belediyemize borcu olup olmadığına dair belge; Karesi belediyesine borcu olmadığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış olacaktır. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı).
d) İkametgah İlmühaberi, 
e) Tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin Kooperatif , Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

5- İhale ile ilgili her türlü vergi, resmi harç ve masraflar istekliye aittir.

6- İhaleye katılabilmek için; ilgililer istenilen belgeleri 02.08.2019 Cuma günü saat 17:30'a kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

7- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

NOT: Gayrimenkullere ait bedellerin tamamı peşin olarak Belediyemiz veznesinden veya TR86 0001 0000 4567 9490 8350 01 IBAN nolu T.C. Ziraat Bankası Balıkesir Merkez Şubesi hesabımıza ödenecek olup, ödeme yapıldığına dair makbuzlar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim edilecektir. Satış bedellerinin ödenmesinin ardından tapu tescili yapılacaktır.

Dosyalar:
1-İhale İlanı
2-Kroki
3-Örnek Şartname

İHALE BAŞVURULARI 02.08.2019 CUMA GÜNÜ SAAT 17:30 KADAR YAPILABİLECEKTİR
İHALE SIRA NO İHALE
TARİHİ
İHALE SAATİ MAHALLE CİNSİ PAFTA NO ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (m2) HİSSE
ORANI
İMAR DURUMU GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL) SATIŞ RAYİÇ DEĞERİ (TL)
1 06.08.2019 10:00 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 170 1 709,42 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  540,00 TL 18.000,00 TL
2 06.08.2019 10:05 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 170 2 734,96 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  555,00 TL 18.500,00 TL
3 06.08.2019 10:10 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 170 3 743,91 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  555,00 TL 18.500,00 TL
4 06.08.2019 10:15 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 170 4 757,92 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  570,00 TL 19.000,00 TL
5 06.08.2019 10:20 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 170 5 810,85 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  615,00 TL 20.500,00 TL
6 06.08.2019 10:25 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 170 6 900,24 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  675,00 TL 22.500,00 TL
7 06.08.2019 10:30 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 170 7 912,56 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  690,00 TL 23.000,00 TL
8 06.08.2019 10:35 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 170 8 830,16 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  630,00 TL 21.000,00 TL
9 06.08.2019 10:40 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 170 9 928,43 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  705,00 TL 23.500,00 TL
10 06.08.2019 10:45 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A - İ19B1 171 3 872,56 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  660,00 TL 22.000,00 TL
11 06.08.2019 10:50 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A - İ19B1 171 4 818,33 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  615,00 TL 20.500,00 TL
12 06.08.2019 10:55 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A - İ19B1 172 4 962,64 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  720,00 TL 24.000,00 TL
13 06.08.2019 11:00 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A - İ19B1 172 9 956,56 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  720,00 TL 24.000,00 TL
14 06.08.2019 11:05 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A - İ19B1 173 7 962,14 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  720,00 TL 24.000,00 TL
15 06.08.2019 11:10 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A - İ19B1 173 8 907,09 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  675,00 TL 22.500,00 TL
16 06.08.2019 11:15 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A - İ19B1 173 9 988,55 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  735,00 TL 24.500,00 TL
17 06.08.2019 11:20 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A - İ19B1 173 10 896,07 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  675,00 TL 22.500,00 TL
18 06.08.2019 11:25 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A - İ19B1 173 11 827,48 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  615,00 TL 20.500,00 TL
19 06.08.2019 11:30 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A - İ19B1 173 12 858,89 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  645,00 TL 21.500,00 TL
20 06.08.2019 11:35 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A - İ19B1 173 13 837,07 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  630,00 TL 21.000,00 TL
21 06.08.2019 11:40 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A - İ19B1 174 1 837,60 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  630,00 TL 21.000,00 TL
22 06.08.2019 11:45 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A - İ19B1 174 2 843,64 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  630,00 TL 21.000,00 TL
23 06.08.2019 11:50 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A - İ19B1 174 3 849,15 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  645,00 TL 21.500,00 TL
24 06.08.2019 11:55 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A - İ19B1 174 4 875,17 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  660,00 TL 22.000,00 TL
25 06.08.2019 12:00 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A - İ19B1 174 5 953,89 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  720,00 TL 24.000,00 TL
26 06.08.2019 12:05 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A - İ19B1 174 6 853,95 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  645,00 TL 21.500,00 TL
27 06.08.2019 12:10 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A - İ19B1 174 7 839,52 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  630,00 TL 21.000,00 TL
28 06.08.2019 12:15 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A   174 8 926,65 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  690,00 TL 23.000,00 TL
29 07.08.2019 10:00 KIRMIZILAR ARSA İ19B17D4D 175 1 939,50 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  705,00 TL 23.500,00 TL
30 07.08.2019 10:05 KIRMIZILAR ARSA İ19B17D4D 175 2 840,53 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  630,00 TL 21.000,00 TL
31 07.08.2019 10:10 KIRMIZILAR ARSA İ19B17D4D 175 3 824,81 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  615,00 TL 20.500,00 TL
32 07.08.2019 10:15 KIRMIZILAR ARSA İ19B17D4D 175 4 651,82 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  495,00 TL 16.500,00 TL
33 07.08.2019 10:20 KIRMIZILAR ARSA İ19B17D4D 175 5 759,55 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  570,00 TL 19.000,00 TL
34 07.08.2019 10:25 KIRMIZILAR ARSA İ19B17D4D 175 6 854,38 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  645,00 TL 21.500,00 TL
35 07.08.2019 10:30 KIRMIZILAR ARSA İ19B17D4D 175 7 853,22 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  645,00 TL 21.500,00 TL
36 07.08.2019 10:35 KIRMIZILAR ARSA İ19B17D4D 175 8 850,60 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  645,00 TL 21.500,00 TL
37 07.08.2019 10:40 KIRMIZILAR ARSA İ19B17D4C 177 1 930,60 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  705,00 TL 23.500,00 TL
38 07.08.2019 10:45 KIRMIZILAR ARSA İ19B17D4C 177 2 829,38 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  630,00 TL 21.000,00 TL
39 07.08.2019 10:50 KIRMIZILAR ARSA İ19B17D4C 177 3 911,04 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  690,00 TL 23.000,00 TL
40 07.08.2019 10:55 KIRMIZILAR ARSA İ19B17D4C 177 4 789,53 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  600,00 TL 20.000,00 TL
41 07.08.2019 11:00 KIRMIZILAR ARSA İ19B17D4C 177 5 743,28 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  555,00 TL 18.500,00 TL
42 07.08.2019 11:05 KIRMIZILAR ARSA İ19B17D4C 177 6 752,42 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  570,00 TL 19.000,00 TL
43 07.08.2019 11:10 KIRMIZILAR ARSA İ19B17D4C 177 7 698,06 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  525,00 TL 17.500,00 TL
44 07.08.2019 11:15 KIRMIZILAR ARSA İ19B17D4C 177 8 698,09 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  525,00 TL 17.500,00 TL
45 07.08.2019 11:20 KIRMIZILAR ARSA İ19B17D4C 177 9 757,52 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  570,00 TL 19.000,00 TL
46 07.08.2019 11:25 KIRMIZILAR ARSA İ19B17D4C 177 10 748,46 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  570,00 TL 19.000,00 TL
47 07.08.2019 11:30 KIRMIZILAR ARSA İ19B17D4C 177 11 742,57 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  555,00 TL 18.500,00 TL
48 07.08.2019 11:35 KIRMIZILAR ARSA İ19B17D4C 177 12 688,89 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  525,00 TL 17.500,00 TL
49 07.08.2019 11:40 KIRMIZILAR ARSA İ19B17D4C 177 13 685,06 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  525,00 TL 17.500,00 TL
50 07.08.2019 11:45 KIRMIZILAR ARSA İ19B17D4C 177 14 660,56 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  495,00 TL 16.500,00 TL
51 07.08.2019 11:50 KIRMIZILAR ARSA İ19B17D4C 178 1 614,86 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  465,00 TL 15.500,00 TL
52 07.08.2019 11:55 KIRMIZILAR ARSA İ19B17D4C 178 2 618,23 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  465,00 TL 15.500,00 TL
53 07.08.2019 12:00 KIRMIZILAR ARSA İ19B17D4C   178 3 788,43 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  600,00 TL 20.000,00 TL
54 07.08.2019 12:05 KIRMIZILAR ARSA İ19B17D4C 178 4 771,64 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  585,00 TL 19.500,00 TL
55 07.08.2019 12:10 KIRMIZILAR ARSA İ19B17D4C   178 5 761,92 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  570,00 TL 19.000,00 TL
56 07.08.2019 12:15 KIRMIZILAR ARSA İ19B17D4C   178 6 752,45 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  570,00 TL 19.000,00 TL
57 07.08.2019 12:20 KIRMIZILAR ARSA İ19B17D4C 178 7 721,12 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  540,00 TL 18.000,00 TL
58 07.08.2019 12:25 KIRMIZILAR ARSA İ19B17D4C 178 8 721,26 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  540,00 TL 18.000,00 TL
59 07.08.2019 12:30 KIRMIZILAR ARSA İ19B17D4C   178 9 774,80 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  585,00 TL 19.500,00 TL
60 07.08.2019 12:35 KIRMIZILAR ARSA İ19B17D4C 178 10 788,85 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  600,00 TL 20.000,00 TL
61 07.08.2019 12:40 KIRMIZILAR ARSA İ19B17D4C 178 11 774,80 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  585,00 TL 19.500,00 TL
62 07.08.2019 12:45 KIRMIZILAR ARSA İ19B17D4C 178 12 774,66 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  585,00 TL 19.500,00 TL
63 07.08.2019 12:50 KIRMIZILAR ARSA İ19B17D4C 178 13 779,82 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  585,00 TL 19.500,00 TL
64 07.08.2019 12:55 KIRMIZILAR ARSA İ19B17D4C   178 14 724,45 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  555,00 TL 18.500,00 TL
65 08.08.2019 09:00 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 180 1 945,96 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  630,00 TL 21.000,00 TL
66 08.08.2019 09:05 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 180 2 784,69 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  525,00 TL 17.500,00 TL
67 08.08.2019 09:10 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 180 3 764,29 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  510,00 TL 17.000,00 TL
68 08.08.2019 09:15 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 180 4 750,26 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  495,00 TL 16.500,00 TL
69 08.08.2019 09:20 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 180 5 741,38 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  495,00 TL 16.500,00 TL
70 08.08.2019 09:25 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 180 6 787,26 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  525,00 TL 17.500,00 TL
71 08.08.2019 09:30 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 180 7 894,64 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  585,00 TL 19.500,00 TL
72 08.08.2019 09:35 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 180 8 748,67 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  495,00 TL 16.500,00 TL
73 08.08.2019 09:40 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 180 9 753,44 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  495,00 TL 16.500,00 TL
74 08.08.2019 09:45 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 180 10 739,84 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  495,00 TL 16.500,00 TL
75 08.08.2019 09:50 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 180 11 756,00 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  495,00 TL 16.500,00 TL
76 08.08.2019 09:55 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 180 12 852,24 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  570,00 TL 19.000,00 TL
77 08.08.2019 10:00 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 181 1 769,20 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  510,00 TL 17.000,00 TL
78 08.08.2019 10:05 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 181 2 769,07 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  510,00 TL 17.000,00 TL
79 08.08.2019 10:10 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 181 3 793,12 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  525,00 TL 17.500,00 TL
80 08.08.2019 10:15 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 181 4 789,59 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  525,00 TL 17.500,00 TL
81 08.08.2019 10:20 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 181 5 780,12 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  525,00 TL 17.500,00 TL
82 08.08.2019 10:25 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 181 6 805,26 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  540,00 TL 18.000,00 TL
83 08.08.2019 10:30 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 181 7 761,22 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  510,00 TL 17.000,00 TL
84 08.08.2019 10:35 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 181 8 868,85 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  585,00 TL 19.500,00 TL
85 08.08.2019 10:40 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 181 9 871,18 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  585,00 TL 19.500,00 TL
86 08.08.2019 10:45 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 181 10 792,18 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  525,00 TL 17.500,00 TL
87 08.08.2019 10:50 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 181 11 817,40 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  540,00 TL 18.000,00 TL
88 08.08.2019 10:55 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 181 12 798,58 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  525,00 TL 17.500,00 TL
89 08.08.2019 11:00 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 181 13 797,09 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  525,00 TL 17.500,00 TL
90 08.08.2019 11:05 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 181 14 787,25 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  525,00 TL 17.500,00 TL
91 08.08.2019 11:10 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 181 15 809,16 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  540,00 TL 18.000,00 TL
92 08.08.2019 11:15 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 181 16 797,60 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  525,00 TL 17.500,00 TL
93 08.08.2019 11:20 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 182 1 875,98 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  585,00 TL 19.500,00 TL
94 08.08.2019 11:25 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 182 2 880,37 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  585,00 TL 19.500,00 TL
95 08.08.2019 11:30 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 182 3 840,91 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  555,00 TL 18.500,00 TL
96 08.08.2019 11:35 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 182 4 858,50 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  570,00 TL 19.000,00 TL
97 08.08.2019 11:40 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 182 5 809,35 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  540,00 TL 18.000,00 TL
98 08.08.2019 11:45 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 182 6 807,20 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  540,00 TL 18.000,00 TL
99 08.08.2019 11:50 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 182 7 803,91 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  525,00 TL 17.500,00 TL
100 08.08.2019 11:55 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 182 8 837,49 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  555,00 TL 18.500,00 TL
101 08.08.2019 12:00 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 182 9 663,70 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  438,00 TL 14.600,00 TL
102 08.08.2019 12:05 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 182 10 809,84 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  540,00 TL 18.000,00 TL
103 08.08.2019 12:10 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 182 11 788,37 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  525,00 TL 17.500,00 TL
104 08.08.2019 14:00 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 182 12 788,19 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  525,00 TL 17.500,00 TL
105 08.08.2019 14:05 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 182 13 813,83 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  540,00 TL 18.000,00 TL
106 08.08.2019 14:10 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 182 14 881,66 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  585,00 TL 19.500,00 TL
107 08.08.2019 14:15 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 182 15 883,15 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  585,00 TL 19.500,00 TL
108 08.08.2019 14:20 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 182 16 1.053,02 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  750,00 TL 25.000,00 TL
109 08.08.2019 14:25 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 183 1 980,57 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  645,00 TL 21.500,00 TL
110 08.08.2019 14:30 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 183 2 989,32 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  645,00 TL 21.500,00 TL
111 08.08.2019 14:35 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 183 3 992,04 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  660,00 TL 22.000,00 TL
112 08.08.2019 14:40 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 183 4 851,64 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  570,00 TL 19.000,00 TL
113 08.08.2019 14:45 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 183 5 987,42 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  660,00 TL 22.000,00 TL
114 08.08.2019 14:50 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 183 6 743,97 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  495,00 TL 16.500,00 TL
115 08.08.2019 14:55 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 183 7 796,09 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  525,00 TL 17.500,00 TL
116 08.08.2019 15:00 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 183 8 806,21 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  540,00 TL 18.000,00 TL
117 08.08.2019 15:05 KIRMIZILAR ARSA İ19B22A1A 183 9 1.119,62 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  780,00 TL 26.000,00 TL