11/06/2019

Karesi Belediye Başkanlığı'ndan Satış İhale İlanı

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi,cinsi, paftası, adası, parseli, yüzölçümü, hisse oranı, satış rayiç değeri ve geçici teminat tutarı belirtilen parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü artırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.

1-İdarenin .
Adı KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2- İhale Konusu
Adresi Eskikuyumcular Mah.Yeşilyol Sokak No:5 10100 Karesi / BALIKESİR a) Niteliği, türü ve miktarı Mülkiyeti Karesi Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazların satışı
Telefon numarası 0-266- 2430400-2202 b) Yeri Aşağıda belirtilen mahallelerdeki taşınmazlar
Faks numarası 0-266- 2416801

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer Karesi Belediyesi Toplantı ve Nikah Salonu (Karesi AVM) 1. Kat İhale Odasında komisyon huzurunda yapılacaktır.
b) Tarihi ve Saati Aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:
a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b) Geçici Teminat Belgesi, (Makbuz)
c) Belediyemize borcu olup olmadığına dair belge; Karesi belediyesine borcu olmadığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış olacaktır. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı).
d) İkametgah İlmühaberi,
e) Tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin Kooperatif , Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

5- İhale ile ilgili her türlü vergi, resmi harç ve masraflar istekliye aittir.

6- İhaleye katılabilmek için; ilgililer istenilen belgeleri 24.06.2019 pazartesi günü saat 17:30'a kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

7- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

NOT: Gayrimenkullere ait bedellerin tamamı peşin olarak Belediyemiz veznesinden veya TR86 0001 0000 4567 9490 8350 01 IBAN nolu T.C. Ziraat Bankası Balıkesir Merkez Şubesi hesabımıza ödenecek olup, ödeme yapıldığına dair makbuzlar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim edilecektir. Satış bedellerinin ödenmesinin ardından tapu tescili yapılacaktır.

Dosyalar:
1-İhale İlanı
2-Kroki
3-Örnek Şartname

İHALE BAŞVURULARI 24.06.2019 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17:30 KADAR YAPILABİLECEKTİR 

İHALE SIRA NO 

İHALE
TARİHİ
 

İHALE SAATİ 

MAHALLE 

CİNSİ 

PAFTA NO 

ADA NO 

PARSEL NO 

YÜZÖLÇÜMÜ (m2) 

HİSSE
ORANI
 

İMAR DURUMU 

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL) 

SATIŞ RAYİÇ DEĞERİ (TL) 

1 

26.06.2019

10:00

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

133

2

451,68

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

750,00 TL

25.000,00 TL

2 

26.06.2019

10:05

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

133

5

449,25

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

750,00 TL

25.000,00 TL

3 

26.06.2019

10:10

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

133

6

394,60

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

660,00 TL

22.000,00 TL

4 

26.06.2019

10:15

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

133

7

378,75

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

630,00 TL

21.000,00 TL

5 

26.06.2019

10:20

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

135

4

420,62

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

570,00 TL

19.000,00 TL

6 

26.06.2019

10:25

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

135

8

381,14

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

525,00 TL

17.500,00 TL

7 

26.06.2019

10:30

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

135

9

362,52

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

495,00 TL

16.500,00 TL

8 

26.06.2019

10:35

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

136

4

531,02

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

645,00 TL

21.500,00 TL

9 

26.06.2019

10:40

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

137

3

574,01

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

690,00 TL

23.000,00 TL

10 

26.06.2019

10:45

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

137

4

594,31

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

720,00 TL

24.000,00 TL

11 

26.06.2019

10:50

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

138

1

525,65

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

630,00 TL

21.000,00 TL

12 

26.06.2019

10:55

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

138

2

467,43

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

570,00 TL

19.000,00 TL

13 

26.06.2019

11:00

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

138

3

521,28

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

630,00 TL

21.000,00 TL

14 

26.06.2019

11:05

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

138

4

615,05

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

735,00 TL

24.500,00 TL

15 

26.06.2019

11:10

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

139

1

488,37

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

510,00 TL

17.000,00 TL

16 

26.06.2019

11:15

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

139

2

489,12

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

525,00 TL

17.500,00 TL

17 

26.06.2019

11:20

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

139

3

752,41

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

825,00 TL

27.500,00 TL

18 

26.06.2019

11:25

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

139

4

513,94

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

540,00 TL

18.000,00 TL

19 

26.06.2019

11:30

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

139

5

509,17

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

540,00 TL

18.000,00 TL

20 

26.06.2019

11:35

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

140

1

456,35

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

480,00 TL

16.000,00 TL

21 

26.06.2019

11:40

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

140

2

401,46

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

420,00 TL

14.000,00 TL

22 

26.06.2019

11:45

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

140

3

411,53

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

435,00 TL

14.500,00 TL

23 

26.06.2019

11:50

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

140

4

397,23

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

420,00 TL

14.000,00 TL

24 

26.06.2019

11:55

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

140

5

447,70

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

465,00 TL

15.500,00 TL

25 

26.06.2019

12:00

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

140

6

424,59

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

450,00 TL

15.000,00 TL

26 

26.06.2019

12:05

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

140

7

426,79

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

450,00 TL

15.000,00 TL

27 

26.06.2019

12:10

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

140

8

417,37

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

450,00 TL

15.000,00 TL

28 

26.06.2019

12:15

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

140

9

433,51

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

465,00 TL

15.500,00 TL

29 

26.06.2019

14:00

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

141

1

434,79

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

465,00 TL

15.500,00 TL

30 

26.06.2019

14:05

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

141

2

417,09

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

450,00 TL

15.000,00 TL

31 

26.06.2019

14:10

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

141

3

419,81

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

435,00 TL

14.500,00 TL

32 

26.06.2019

14:15

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

141

4

370,83

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

390,00 TL

13.000,00 TL

33 

26.06.2019

14:20

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

141

5

356,35

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

375,00 TL

12.500,00 TL

34 

26.06.2019

14:25

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

141

6

408,46

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

435,00 TL

14.500,00 TL

35 

26.06.2019

14:30

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

141

7

382,80

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

405,00 TL

13.500,00 TL

36 

26.06.2019

14:35

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

141

8

424,78

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

450,00 TL

15.000,00 TL

37 

26.06.2019

14:40

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

141

9

424,36

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

450,00 TL

15.000,00 TL

38 

26.06.2019

14:45

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

141

10

406,76

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

435,00 TL

14.500,00 TL

39 

26.06.2019

14:50

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

142

1

430,52

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

450,00 TL

15.000,00 TL

40 

26.06.2019

14:55

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

142

2

415,31

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

435,00 TL

14.500,00 TL

41 

26.06.2019

15:00

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

142

3

416,40

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

435,00 TL

14.500,00 TL

42 

26.06.2019

15:05

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

142

4

393,13

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

420,00 TL

14.000,00 TL

43 

26.06.2019

15:10

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

142

5

413,98

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

435,00 TL

14.500,00 TL

44 

26.06.2019

15:15

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

142

6

443,44

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

465,00 TL

15.500,00 TL

45 

26.06.2019

15:20

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

142

7

402,94

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

435,00 TL

14.500,00 TL

46 

26.06.2019

15:25

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

142

8

414,44

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

435,00 TL

14.500,00 TL

47 

26.06.2019

15:30

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

142

9

408,27

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

435,00 TL

14.500,00 TL

48 

26.06.2019

15:35

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

142

10

413,54

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

435,00 TL

14.500,00 TL

49 

26.06.2019

15:40

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

143

1

421,62

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

450,00 TL

15.000,00 TL

50 

26.06.2019

15:45

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

143

2

422,18

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

450,00 TL

15.000,00 TL

51 

27.06.2019

10:00

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

143

3

425,83

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

450,00 TL

15.000,00 TL

52 

27.06.2019

10:05

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

143

4

429,12

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

450,00 TL

15.000,00 TL

53 

27.06.2019

10:10

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

143

5

416,87

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

435,00 TL

14.500,00 TL

54 

27.06.2019

10:15

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

143

6

409,89

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

435,00 TL

14.500,00 TL

55 

27.06.2019

10:20

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

143

7

413,40

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

435,00 TL

14.500,00 TL

56 

27.06.2019

10:25

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

143

8

417,12

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

435,00 TL

14.500,00 TL

57 

27.06.2019

10:30

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

143

9

411,93

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

435,00 TL

14.500,00 TL

58 

27.06.2019

10:35

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

143

10

404,22

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

435,00 TL

14.500,00 TL

59 

27.06.2019

10:40

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

144

1

464,97

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

495,00 TL

16.500,00 TL

60 

27.06.2019

10:45

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

144

2

566,27

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

600,00 TL

20.000,00 TL

61 

27.06.2019

10:50

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

144

3

367,96

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

390,00 TL

13.000,00 TL

62 

27.06.2019

10:55

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

144

4

373,69

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

390,00 TL

13.000,00 TL

63 

27.06.2019

11:00

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

144

5

353,88

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

375,00 TL

12.500,00 TL

64 

27.06.2019

11:05

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

144

6

353,36

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

375,00 TL

12.500,00 TL

65 

27.06.2019

11:10

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

144

7

457,43

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

480,00 TL

16.000,00 TL

66 

27.06.2019

11:15

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

144

8

363,86

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

390,00 TL

13.000,00 TL

67 

27.06.2019

11:20

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

144

9

336,63

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

360,00 TL

12.000,00 TL

68 

27.06.2019

11:25

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

144

10

346,42

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

375,00 TL

12.500,00 TL

69 

27.06.2019

11:30

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

144

11

362,54

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

390,00 TL

13.000,00 TL

70 

27.06.2019

11:35

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

144

12

353,48

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

375,00 TL

12.500,00 TL

71 

27.06.2019

11:40

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

145

1

312,09

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

330,00 TL

11.000,00 TL

72 

27.06.2019

11:45

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

145

2

385,42

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

405,00 TL

13.500,00 TL

73 

27.06.2019

11:50

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

145

3

408,74

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

435,00 TL

14.500,00 TL

74 

27.06.2019

11:55

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

145

4

368,84

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

390,00 TL

13.000,00 TL

75 

27.06.2019

12:00

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

145

5

459,20

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

480,00 TL

16.000,00 TL

76 

27.06.2019

12:05

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

145

6

469,72

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

495,00 TL

16.500,00 TL

77 

27.06.2019

12:10

TURPLU

ARSA

İ19D05A3D

145

7

319,59

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

345,00 TL

11.500,00 TL