31/05/2019

HAZİRAN 2019 MECLİS GÜNDEMİ

Karesi Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20. ve 21. maddeleri gereğince; aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 10 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 19:00' da Belediye Hizmet Binası 7. katında bulunan "Belediye Meclis Toplantı Salonunda" olağan aylık toplantısını yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 02/05/2019 tarihli toplantı tutanakların okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen önergelerin görüşülmesi.

G Ü N D E M :
İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
1. Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu' nun "Çocuklara Yönelik Cinsel İstismarın Önlenmesi" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
2. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü' nün "Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
3. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü' nün "Kadro İptali" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
4. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü' nün "Kadro İhdası" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
5. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü' nün "Boş Kadro Değişikliği" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
6. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü' nün "Sözleşmeli Personel" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
7. Mali Hizmetler Müdürlüğü' nün "2019 Yılı Ücret Tarifesi Değişikliği" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
8. Mali Hizmetler Müdürlüğü' nün "Ödenek Aktarımı" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
9. Mali Hizmetler Müdürlüğü' nün "Ek Bütçe" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "İrtifak Hakkı" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
11. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Satış" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
12. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "İmar Barışı Satış Yetkisi" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
13. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "İmar Barışı Satış Yetkisi" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
14. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Merkez Karesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Hükümleri Değişikliği" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
15. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Kuzey-Batı Karesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
16. Yazı İşleri Müdürlüğü' nün "Çiftçi Malları Koruma Meclisi Seçimi" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
17. Yazı İşleri Müdürlüğü' nün "Çiftçi Malları Murakabe Heyeti Seçimi" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.

PDF BAĞLANTISI : Haziran 2019 Meclis Gündemi