30/08/2019

EYLÜL 2019 MECLİS GÜNDEMİ

Karesi Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği, 2’nci Seçim Dönemi, 1’inci Toplantı Yılına ait Eylül Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03 Eylül 2019 Salı günü saat 19:00' da Belediye Hizmet Binası 7. Katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır. Kamuoyuna duyurulur

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 01/08/2019 tarihli toplantı tutanaklarının okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

GÜNDEM :
İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
1. İmar Komisyonu' nun "Engelli Rampası" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
2. İmar Komisyonu' nun "154 kV Tatlıpınar RES - Balıkesir OSB E.İ.H. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
3. İmar Komisyonu' nun "Paşaalanı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
4. İmar Komisyonu' nun "Karesi Merkez 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Hükümleri Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
5. İmar Komisyonu' nun "Kuzey - Batı Karesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
6. Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu' nun "Çocuklara Yönelik Cinsel İstismarın Önlenmesi" konulu raporunun görüşülüp, oylanması. MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
7. Strateji Geliştirme Müdürlüğü' nün "Yurtdışı Görevlendirme" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
8. Strateji Geliştirme Müdürlüğü' nün "Yurtdışı Görevlendirme" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
9. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Yetki Verilmesi" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
10. Park ve Bahçeler Müdürlüğü' nün "Belediye Meclis Üyeleri Hatıra Ormanı" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
11. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün " Satın Alma" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
12. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİ-OSB)" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
13. Strateji Geliştirme Müdürlüğü' nün "2020 - 2024 Stratejik Plan" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
14. Mali Hizmetler Müdürlüğü' nün "2020 Yılı Ücret Tarifeleri" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
PDF BAĞLANTISI : Eylül 2019 Meclis Gündemi