01/10/2019

EKİM 2019 MECLİS GÜNDEMİ

Karesi Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği, 2’nci Seçim Dönemi, 1’inci Toplantı Yılına ait Ekim Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 19:00' da Belediye Hizmet Binası 7. Katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 03/09/2019 tarihli toplantı tutanaklarının okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

GÜNDEM :
İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
1. Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu' nun "Çocuklara Yönelik Cinsel İstismarın Önlenmesi" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
2. Plan ve Bütçe Komisyonu' nun "Karesi Belediyesi 2020 - 2024 Stratejik Plan" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
3. Tarife Komisyonu' nun "Tarife Ücretleri" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
4. Çevre Tarım Hayvancılık ve Kırsal Alan Komisyonu' nun "Tarıma Dayalı İhtisas (Küçükbaş) Organize Sanayi Bölgesi" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
5. Strateji Geliştirme Müdürlüğü' nün "2020 Performans Programı" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
6. Mali Hizmetler Müdürlüğü' nün "2020 - 2021 - 2022 Yılları Gelir - Gider Bütçesi" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
7. Zabıta Müdürlüğü' nün "Yönetmelik" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Karesi İlçesi Üçpınar Tümülüsü 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
9. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Şamlı PTT Şubesi İçin Yer Tahsisi" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Satış" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
11. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "İmar İşleri" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
PDF BAĞLANTISI : Ekim 2019 Meclis Gündemi