01/08/2019

AĞUSTOS 2019 MECLİS GÜNDEMİ

Karesi Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereğince, 2’nci Seçim Dönemi, 1’inci Toplantı Yılına ait Ağustos Ayı toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 19:00' da Karesi AVM' de bulunan Toplantı ve Nikah Salonunda olağan aylık toplantısını yapacaktır. Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 04/07/2019 tarihli toplantı tutanaklarının okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen önergelerin görüşülmesi.

GÜNDEM :
İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
1. İmar Komisyonu' nun "Kuva-i Milliye Mahallesi 12449 Ada 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
2. İmar Komisyonu' nun "Kocaavşar-Işıklar Mahallesi Yerleşik Alan Sınır Tespiti" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
3. İmar Komisyonu' nun "Armutalan Mahallesinde Yerleşik Alan Sınır Tespiti" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
4. İmar Komisyonu' nun "Yeşilova - Akmeşe Mahallesinde Yerleşik Alan Sınır Tespiti" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
5. İmar Komisyonu' nun "Kavaklı Mahallesi, 112 Ada, 22 Parsel ve 113 Ada, 20 Parsel 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
6. İmar Komisyonu' nun "Karesi Merkez 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Hükümleri Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
7. İmar Komisyonu' nun "Engelli Rampası" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
8. İmar Komisyonu' nun "Kuzey-Batı Karesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
9. Tarife Komisyonu' nun "2019 Yılı Küçükbaş Kurban Kesim Ücretinin Belirlenmesi" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
10. AB ve Dış İlişkiler Komisyonu' nun "Kardeş Şehir Çalışmaları" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
11. Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu' nun "Çocuklara Yönelik Cinsel İstismarın Önlenmesi" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
12. Plan ve Proje Müdürlüğü' nün "Projeler" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
13. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Yetki Devri Süre Uzatımı" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
14. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Muhtelif Parsellerde Karesi Merkez 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
15. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Tatlıpınar RES-Balıkesir OSGB E.İ.H 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
16. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
17. Fen İşleri Müdürlüğü' nün "Bedelsiz Araç Devri" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
18. Fen İşleri Müdürlüğü' nün "Bedelsiz Araç Devri" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.
PDF BAĞLANTISI : Ağustos 2019 Meclis Gündemi