696 Sayılı KHK Uyarınca İşçi Statüsüne Geçiş Başvuru Sonuçları21/02/2018

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. Maddesinin; Geçici 24. Maddesi Gereği Taşeronda Çalışan İşçilerin İşçi Statüsüne Geçişi Başvuru Sonuçları

1-) 24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi statüsünde Belediye Şirketlerinde istihdam edilmesine ilişkin  375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasların belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılan ön inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve edilmeyen kişler aşağıda Ek listede  gösterilmiştir.

2-)
İlan tebliğ niteliğinde olup , ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. (375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Madde 10 )

3-) Tespit Komisyonunda kabul edilmeyen başvurular  için , itiraz süresi 22 şubat 2018 Perşembe  günü başlayacak olup, 26 şubat 2018 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecektir.

4-) İtiraz dilekçeleri ,Valilik bünyesinde kurulan İtiraz Komisyonuna sunulmak üzere Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ‘ne verilecektir.

5-)  Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmaları  İl Emniyet Müdürlüğü tarafından   sürdürülmekte  olup, sonuçlandığında Tespit Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

Ek liste için buraya tıklayınız