696 SAYILI KHK GEREĞİ YAPILAN SÖZLÜ MÜLÂKAT SONUÇLARI13/03/2018

1-) 24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi statüsünde Belediye Şirketlerinde istihdam edilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasların belirlendiği tebliğ gereği yapılan sözlü mülakat sınav sonuçları ekli listede yayınlanmıştır.

2-) İlan tebliğ niteliğinde olup , ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

3-) Sınav sonuçlarına itiraz süresi 14 Mart 2018 tarihinde başlayacak olup 16 Mart 2018 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir.

4-) İtiraz dilekçeleri ,Valilik bünyesinde kurulan sınav İtiraz Komisyonuna sunulmak üzere Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ‘ne verilecektir.


Sınav Sonuç Listesi İçin TIKLAYINIZ