Karesi Belediyesi Encümen Üyeleri
Dinçer ORKAN
Belediye Başkanı
M.Baki YARIMDAĞ
Üye
Uğur TÜRKMEN
Üye
Cem ÖZIŞIKLIOĞLU
Üye
Gökhan TIĞ
İmar ve Şeh.Müd.V.
Kadir MEMİŞ
Mali Hiz.Müd.
Halil ERKEN
Yazı İşleri Müd.